FAB - Frederikssund Andels Boligforening
Lokalafdeling Markleddet - Rugskellet

   
 
     
    Velkommen
 
    Lokalbestyrelsen
 
    Udlån af materiel
 
    Billedgalleri
 
    Møder - Referater
 
    Beboerne har ordet
 
    FAB hjemmeside
 
     
   

Vedr. aviscontaineren

Som I måske husker, fjernede kommunen sidste år vores aviscontainer, som stod ved redskabsskuret. Deres begrundelse var, at det var for dyrt at tømme den.

På vores beboermøde i januar 2013 kom der forslag om at søge dispensation hos kommunen, så vi kunne få den tilbage. Det blev hermed gjort.

Nu har kommunen svaret, at de ikke vil opsætte en aviscontainer.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen