FAB - Frederikssund Andels Boligforening
Lokalafdeling Markleddet - Rugskellet

   
 
     
    Velkommen
 
    Lokalbestyrelsen
 
    Udlån af materiel
 
    Billedgalleri
 
    Møder - Referater
 
    Beboerne har ordet
 
    FAB hjemmeside
 
     
   

Affald

Regelsæt vedr. affald:
 

Retur til Generel information

Vi skal venligst – endnu en gang – gøre opmærksom på følgende regler for affald:

Haveaffald:

Beboerne i rækkehusene, der har fælles kompost, bedes
venligst aflevere deres affald på den dertil oprettede kompost-
plads for enden af Rugskellet. Såfremt der er tvivl om belig-genheden af denne, kan der rettes henvendelse til afdelings-bestyrelsen.

Beboerne i enkelthusene må enten afskaffe affaldet via egen kompost eller aflevere affaldet på genbrugspladsen, Strandvangen.

Der må ikke smides affald andre steder!!

 Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
Afdeling 4 - 6 - 8

 

 

 

 


Kompostpladsen for
 enden af Rugskellet