FAB - Frederikssund Andels Boligforening
Lokalafdeling Markleddet - Rugskellet

   
 
     
    Velkommen
 
    Lokalbestyrelsen
 
    Udlån af materiel
 
    Billedgalleri
 
    Møder - Referater
 
    Beboerne har ordet
 
    FAB hjemmeside
 
     
   

Snerydning

Følgende regelsæt omkring snerydning

Retur til Generel information

 

Vedr. snerydning:

Vi skal venligst gøre opmærksom på, at snerydning påhviler
hver enkelt husstand. Hvis der er offentlig sti mellem to
husstande, skal disse dele snerydning/grusning.

Fortove skal selvfølgelig også ryddes udenfor hver enkelt husstand..

De husstande, som kun har vej ud for deres grund, skal rydde
således, at der er gangbart.

Grus kan afhentes på legepladsen ud for Rugskellet 6.
Salt skal beboeren selv sørge for.

Er der tvivl, kan der rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Afdeling 4 - 6 - 8