FAB - Frederikssund Andels Boligforening
Lokalafdeling Markleddet - Rugskellet

   
 
     
    Velkommen
 
    Lokalbestyrelsen
 
    Udlån af materiel
 
    Billedgalleri
 
    Møder - Referater
 
    Beboerne har ordet
 
    FAB hjemmeside
 
     
 


Beboermøde for året 2011

Dagsorden 2011

FAB beretning

Formandens beretning

Regnskab og budget:  Mogens fremlagde. Diskussion vedr. økonomien
                                        omkring udgiftsafholdelsen af garageportene.
                                         Afstemning:  2 stemmer imod resten for

Indkomne forslag    Martins forslag nedstemt
                                 Leifs forslag nedstemt. Ikke økonomisk rentabelt

Valg til bestyrelsen Joan valgt til bestyrelsen
                                   1. suppleant Dorte
                                    2. suppleant Leif

Evt.                              Erik påpegede vigtigheden af, at alle, også
                                     bestyrelsen, benytter hjemmesiden optimalt, hvis det skal
                                     give mening med en sådan.